Thông Tin Đăng Ký Tư Vấn Học Lái Xe

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 30px”]

[section label=”Hero” bg=”3404″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.12)” bg_overlay__sm=”rgba(0, 0, 0, 0.12)” bg_overlay__md=”rgba(0, 0, 0, 0.21)” bg_pos=”55% 100%” padding=”100px” padding__sm=”0px” padding__md=”0px” height=”0px”]

[row_inner style=”collapse” width=”custom” h_align=”center”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”100px 0px 200px 0px” padding__sm=”100px 20px 200px 0px” align=”center” color=”light”]

Thông Tin Tư Vấn Học Lái Xe

[/col_inner]

[/row_inner]

[/section]

[/col]

[/row]
[row label=”Contact us” style=”large” width=”custom” custom_width=”1400px”]

[col span__sm=”12″ padding=”66px 5% 16px 5%” padding__sm=”50px 20px 0px 20px” padding__md=”50px 20px 30px 20px” margin=”-135px 0px 0px 0px” margin__sm=”-0 0px 0px 0px” margin__md=”0 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width” padding=”0px 15px 0px 15px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 20px”]

[row_inner_1 width=”full-width”]

[col_inner_1 span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3405″ height=”100%”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”10″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -38px 0px”]

Cơ sở 1:Trung tâm dn và đào tạo sát hạch lái xe hải vân

Trung Đoàn 22, Xa Lộ Hà Nội, P. Long Bình, Biên Hòa – Đồng Nai.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1 width=”full-width”]

[col_inner_1 span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3405″ height=”100%”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”10″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -38px 0px”]

Cơ sở 2:Trung tâm dn và đào tạo sát hạch lái xe hải vân

Ấp Láng Cát, Xã Tân Hải, Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1 width=”full-width”]

[col_inner_1 span=”2″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3405″ height=”100%”]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”10″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -38px 0px”]

Cơ sở 3:Trung tâm dn và đào tạo lái xe thiên tâm

Số 428, Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]
[row_inner_1 width=”full-width”]

[col_inner_1 span=”3″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”3408″ height=”100%”]

[ux_image id=”3407″]

[/col_inner_1]
[col_inner_1 span=”9″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -38px 0px”]

Hotline Trực Tuyến

0969 927 999

[divider height=”0px”]

Gmail

 

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

Thông Tin Đăng Ký Học Lái Xe

 
[contact-form-7 404 "Not Found"]

[gap height__sm=”20px” height__md=”20px”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 30px 0px 30px”]

[map height=”600px” height__sm=”300px” lat=”61.75689″ long=”6.81782″ zoom=”10″ content_enable=”0″ content_width=”0″ content_width__sm=”100″ content_width__md=”40″ position_x__sm=”100″ position_y__sm=”100″ saturation=”-98″]

Enter street adress here. Or any other information you want.

[/map]

[/col]

[/row]