Giáo Viên Trần Hữu Trung

[section label=”Hero” bg=”3081″ bg_pos=”65% 100%” height=”500px” height__sm=”300px” height__md=”450px”]

[row style=”large” width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

[gap height__md=”0px”]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 30px” padding__sm=”0px 0px 0px 0″]

Giáo viên Đào Tạo Lái Xe

[ux_text font_size=”2.5″ font_size__sm=”2.5″ line_height=”2.9″ text_align=”left”]

Trần Hữu Trung

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[row label=”Intro” width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”equal” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”12″ margin=”-400px 0px 0px 0px” margin__sm=”-100px 0px 0px 0px” margin__md=”-150px 0px 0px 0px”]

[ux_banner height=”650px” height__sm=”300px” height__md=”500px” bg=”3099″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”50% 56%”]

[/ux_banner]
[gap height=”100px” height__md=”0px”]

[/col]
[col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”11″ padding=”0px 0px 0px 30px” padding__sm=”0px 0px 0px 0″]

[gap]

Thông tin: đang cập nhật

[button text=”Thông tin chi tiết” color=”secondary” style=”underline”]

[/col]

[/row]
[section label=”Unique Selling Points” padding=”0px”]

[gap height=”17px” height__sm=”35px”]

[row style=”large” width=”custom” custom_width=”1000px”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”3090″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Tạo ý tưởng

Mỗi ngày một ý tưởng

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”3089″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Giờ linh hoạt

Luôn làm việc đúng giờ

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[featured_box img=”3091″ img_width=”70″]

[ux_text text_align=”center”]

Làm việc cùng nhau

Mỗi học viên đều có phương pháp khác nhau

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col]

[/row]
[gap height=”20px” height__sm=”25px”]

[/section]
[section label=”About” bg_color=”rgb(242, 238, 241)” padding=”0px”]

[gap]

[row style=”large” width=”custom” custom_width=”1300px” v_align=”bottom”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 40px 0px 0px” padding__md=”0px 20px 0px 20px” margin=”0px 0px -17px 0px”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Xin chào, tôi tên là Trung

[/ux_text]

Đang cập nhật

[gap height=”140px” height__md=”75px”]

[button text=”MỘT CUỘC HẸN VỚI TÔI” color=”secondary” padding=”5px 0px 05px 0px” radius=”10″ expand=”true”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″ force_first=”medium” padding__md=”0px 20px 0px 20px”]

[ux_banner height=”600px” height__sm=”300px” height__md=”450px” bg=”1250″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255, 239, 234)” bg_pos=”37% 58%”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Quote” padding=”0px” height=”200px”]

[row]

[col span__sm=”12″ align=”center”]

[gap height=”50px”]

[ux_text font_size=”1.5″ font_size__md=”1.25″]

“Bạn chỉ cần làm một vài điều đúng đắn trong cuộc đời miễn là bạn không làm sai quá nhiều điều”.

[/ux_text]

– Trần Hữu Trung –

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”VIDEO GIẢNG DẠY HỌC VIÊN CHẠY XE THIẾT BỊ” color=”rgb(35, 58, 104)” icon=”icon-star” size=”92″]

[/section]
[divider width=”46px” height=”57px”]

[section label=”Article”]

[row width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col span__sm=”12″ margin=”-120px 0px 0px 0px”]

[ux_banner height=”400px” height__sm=”200px” height__md=”350px” bg=”1932″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”17% 29%”]

[text_box width=”45″ scale=”72″ position_x=”50″ position_y=”90″]

[video_button video=”https://www.youtube.com/watch?v=-NU4QzxDEkA&t=859s” size=”500″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” col_style=”divided” width=”custom” custom_width=”1200px” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″ span__md=”10″]

[ux_text font_size=”1.75″ text_align=”center”]

Chúng tôi hiểu rõ về mục tiêu của bạn

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Call to Action” bg_color=”rgb(35, 58, 104)” dark=”true”]

[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span=”1″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ span__md=”12″]

[ux_text font_size=”1.1″ text_align=”left”]

LIÊN HỆ

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″ font_size__sm=”2″]

THẦY: TRẦN HỮU TRUNG

[/ux_text]
[divider]

[button text=”ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN KHÁC” color=”white” style=”underline” size=”large”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”0px 0px 0px 30px” padding__md=”0px 0px 0px 0″ margin=”27px 0px 0px 0px” margin__md=”-0 0px 0px 0px”]

[button text=”LIÊN HỆ ĐIỆN THOẠI” color=”success” style=”outline” padding=”5px 0px 5px 0px” expand=”true”]

[button text=”MẠNG XÃ HỘI” color=”success” style=”outline” padding=”5px 0px 5px 0px” expand=”true”]

[button text=”GỬI ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN” color=”success” style=”outline” padding=”5px 0px 5px 0px” expand=”true”]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]

[/section]
[divider width=”28px” height=”0px”]