ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

[section padding=”0px”]

[ux_banner height=”300px” bg=”1373″]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

 

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

    

Giảng viên 
đào tạo lái xe thân thiện !

Các giảng viên đào tạo lái xe của chúng tôi đã được đào tạo và cấp chứng chỉ với nhiều năm kinh nghiệm trong công việc đào tạo lái xe. Chúng tôi chỉ làm việc với những Giảng viên  có tỷ lệ đậu cao nhất. Chúng sẽ giữ cho bạn an toàn và khiến bạn cảm thấy tự tin khi học trên đường.

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều lợi ích
mà bạn sẽ nhận được khi tham gia khóa học lái xe của chúng tôi!

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

[divider width=”0px” height=”21px” margin=”1.4em”]

[ux_image id=”1364″ visibility=”hide-for-medium”]

[/col]

[/row]
[ux_banner height=”140px”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]

Đội Ngũ Giảng Viên Của Chúng Tôi

Đội ngũ giảng viên được chứng nhận của chúng tôi có kinh nghiệm mà bạn mong đợi và xứng đáng!

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1668″ link=”https://daylaixe.net/giao-vien-tran-huu-trung/”]

[button text=”Giảng Viên: Trần hữu trung” style=”outline” expand=”true” link=”https://daylaixe.net/giao-vien-tran-huu-trung/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1364″]

[button text=”Giảng Viên Dạy Lái Xe” style=”outline” expand=”true”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1364″]

[button text=”Giảng Viên Dạy Lái Xe” style=”outline” expand=”true”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1364″]

[button text=”Giảng Viên Dạy Lái Xe” style=”outline” expand=”true”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1364″]

[button text=”Giảng Viên Dạy Lái Xe” style=”outline” expand=”true”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”1364″]

[button text=”Giảng Viên Dạy Lái Xe” style=”outline” expand=”true”]

[/col]

[/row]

[/section]