Bài 9: Thay đổi số trên đường thẳng (Tăng tốc) hạng c

[ux_banner height=”200px” bg=”549″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(16, 16, 16, 0.2)” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”84″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Bài 9: Thay đổi số trên đường THẲNG (Tăng tốc)

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px”]

[gap]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_image id=”867″]

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

[title text=”Các bước thực hiện Thay đổi số trên đường thẳng” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau:
 • Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h
 • Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h
 • Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h
 • Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.
 • Lái xe đến bài thi số 10.

[title text=”Yêu cầu đạt được Thay đổi số trên đường thẳng” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài thi, phải thay đổi số và tốc độ như sau :
 • Đối với xe hạng B: từ số 1 lên số 2 và trên 24km/h
 • Đối với xe hạng D: từ số 2 lên số 3 và trên 24km/h
 • Đối với xe hạng C, E: từ số 2 lên số 3 và trên 20km/h
 • Trên quãng đường 25m còn lại của bài thi phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.
 • Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút.
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.

[title text=”Các lỗi bị trừ điểm Thay đổi số trên đường thẳng” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm
 • Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm
 • Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm
 • Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 5 phút bị trừ 5 điểm
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Để xe tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá thời gian quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

[title text=”Truất quyền thi khi” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

[title text=”bài học tiếp theo” color=”rgb(199, 188, 2)”]

[button text=”bài 10: kết thúc” color=”secondary” size=”large” radius=”10″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title text=”đăng ký khóa học lái xe” color=”rgb(18, 63, 113)”]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[title text=”bài học thực hành lái xe” color=”rgb(251, 7, 7)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/lsDWMhRg6BU”]

[title text=”bài học trên xe thiết bị” color=”rgb(242, 6, 6)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/gxL2Ddjexks”]

[/col]

[/row]

[/section]