Bài 8: Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt hạng c

[ux_banner height=”200px” bg=”549″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(16, 16, 16, 0.2)” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”84″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Bài 8: Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px”]

[gap]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_image id=”866″]

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

[title text=”Các bước thực hiện Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A)
 • không quá 500mm;
 • Lái xe đến bài thi số 9.

[title text=”Yêu cầu đạt được Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm;
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút
 • Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C.

[title text=”Các lỗi bị trừ điểm Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm
 • Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định định (A>500mm), bị trừ 5 điểm
 • Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm
 • Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm;
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 8 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

[title text=”Truất quyền thi khi” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Lái xe lên vỉa hè, bị truất quyền thi.
 • Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi.
 • Xe bị chết máy, cứ mỗi lần bị trừ 5 điểm.

[title text=”bài học tiếp theo” color=”rgb(199, 188, 2)”]

[button text=”bài 9: Thay đổi số trên đường thẳng” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ icon=”icon-angle-right”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title text=”đăng ký khóa học lái xe” color=”rgb(27, 75, 157)”]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[title text=”bài học tiếp theo hạng c” color=”rgb(27, 75, 157)”]

[ux_nav]

[/col]

[/row]

[/section]