Bài 6: Qua đường vòng quanh co hạng c

[ux_banner height=”200px” bg=”549″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(16, 16, 16, 0.2)” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”84″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Bài 6: Qua đường vòng quanh co

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px”]

[gap]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_image id=”864″]

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

[title text=”Các bước thực hiện qua đường vòng quanh co” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.
 • Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 7.

[title text=”Yêu cầu đạt được” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Đi đúng hình quy định của hạng xe thi;
 • Bánh xe không đè vào đường giới hạn ống khí;
 • Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút;
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút
 • Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E.

[title text=”Các lỗi bị trừ điểm bài thi” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm
 • Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
 • Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 6 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

[title text=”Truất quyền thi khi” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi.
 • Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi.
 • Xử lý tình hống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

[title text=”bài học tiếp theo” color=”rgb(199, 188, 2)”]

[button text=”Bài 7: Ghép xe dọc vào nơi đỗ” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ icon=”icon-angle-right” link=”https://daylaixe.net/bai-7-ghep-xe-doc-vao-noi-do-lui-chuong-hang-c/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title text=”đăng ký khóa học lái xe” color=”rgb(34, 38, 132)”]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[title text=”bài học thực hành lái xe” color=”rgb(241, 5, 5)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/lsDWMhRg6BU”]

[title text=”bài học trên xe thiết bị” color=”rgb(251, 7, 7)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/gxL2Ddjexks”]

[/col]

[/row]

[/section]