Bài 4: Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc hạng c

[ux_banner height=”200px” bg=”549″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(16, 16, 16, 0.2)” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”80″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Bài 4: Qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px”]

[gap]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_image id=”862″]

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

[title text=”Các bước thực hiện Bài Qua Vệt Bánh xe và đường vuông góc” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng của hình vệt bánh xe.
 • Lái xe qua đường hẹp vuông góc trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.
 • Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 5.
 • Yêu cầu đạt được:
 • Đi đúng hình quy định của hạng xe thi.
 • Bánh xe trước và bánh xe bên lái phụ qua vùng vệt bánh xe.
 • Bánh xe không đào vào đường giới hạn ống khí;
 • Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút.
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.
 • Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

[title text=”Các lỗi bị trừ điểm qua vệt bánh xe” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền thi
 • Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị truất quyền thi;
 • Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí mỗi lần bị trừ 5 điểm.
 • Bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây, bị trừ 5 điểm.
 • Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm
 • Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
 • Xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 4 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

[title text=”bài học tiếp theo” color=”rgb(199, 188, 2)”]

[button text=”BÀI 5: QUA NGÃ TƯ CÓ TÍN HIỆU ĐÈN GIAO THÔNG” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ icon=”icon-angle-right” link=”https://daylaixe.net/bai-5-qua-nga-tu-co-tin-hieu-dieu-khien-giao-thong-hang-c/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title text=”đăng ký khóa học lái xe” color=”rgb(48, 80, 170)”]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[title text=”bài học tiếp theo hạng c” color=”rgb(48, 87, 173)”]

[ux_nav]

[title text=”bài học thực hành lái xe” color=”rgb(249, 7, 7)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/lsDWMhRg6BU”]

[title text=”bài học trên xe thiết bị” color=”rgb(246, 7, 7)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/gxL2Ddjexks”]

[/col]

[/row]

[/section]