Blog

Bài 8: Dừng xe nơi giao nhau với đường sắt - 11 Bài Thi Sa Hình B1-B2

BÀI 3: DỪNG VÀ KHỞI HÀNH XE NGANG DỐC

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI DỪNG VÀ KHỞI HÀNH XE NGANG DỐC

 • Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.
 • Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định
 • Lái xe đến bài thi số 4.

YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC BÀI DỪNG VÀ KHỞI HÀNH XE NGANG DỐC

 • Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm
 • Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500 mm
 • Xe qua vị trí dừng trong khoảng thời gian 30 giây.
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.
 • Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ
 • Tốc độ xe chạy không quá: 24km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM BÀI DỪNG VÀ KHỞI HÀNH XE NGANG DỐC

 • Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 5 điểm.
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
 • Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
 • Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 3 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

TRUẤT QUYỀN THI KHI

 • Không dừng xe ở vạch quy định, bị truất quyền thi.
 • Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị truất quyền thi.
 • Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành qua vị trí dừng, bị truất quyền thi.
 • Xe bị tụt dốc quá 50cm kể từ khi dừng xe, bị truất quyền thi.
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

BÀI HỌC TIẾP THEO