Bài 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc hạng c

[ux_banner height=”200px” bg=”549″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(16, 16, 16, 0.2)” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”72″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Bài 3: Dừng và khởi hành xe ngang dốc

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px”]

[gap]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_image id=”861″]

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

[title text=”Các bước thực hiện dừng và khởi hành ngang dốc” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.
 • Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định
 • Lái xe đến bài thi số 4.

[title text=”Yêu cầu đạt được dừng và khởi hành xe ngang dốc” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm
 • Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500 mm
 • Xe qua vị trí dừng trong khoảng thời gian 30 giây.
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút.
 • Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ
 • Tốc độ xe chạy không quá: 24km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

[title text=”Các lỗi bị trừ điểm bài khởi hành xe ngang dốc” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định (A>500mm), bị trừ 5 điểm.
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
 • Để tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
 • Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 3 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

[title text=”Truất quyền thi khi thực hiện bài dừng xe ngang dốc” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Không dừng xe ở vạch quy định, bị truất quyền thi.
 • Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị truất quyền thi.
 • Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành qua vị trí dừng, bị truất quyền thi.
 • Xe bị tụt dốc quá 50cm kể từ khi dừng xe, bị truất quyền thi.
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

[title text=”Bài học tiếp theo” color=”rgb(199, 188, 2)”]

[button text=”BÀI 4: QUA VỆT BÁNH XE ĐƯỜNG VUÔNG GÓC” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ icon=”icon-angle-right” link=”https://daylaixe.net/bai-4-qua-vet-banh-xe-duong-hep-vuong-goc-hang-c/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title text=”đăng ký khóa học lái xe” color=”rgb(59, 58, 159)”]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[title text=”bài học thực hành lái xe” color=”rgb(249, 10, 10)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/lsDWMhRg6BU”]

[title text=”bài học trên xe thiết bị” color=”rgb(246, 0, 0)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/gxL2Ddjexks”]

[/col]

[/row]

[/section]