Blog

10 bài sa hình hạng c - Nhường đường cho người đi bộ

BÀI 2: NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN BÀI NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

 • Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.

YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC

 • Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500 mm
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.
 • Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ
 • Tốc độ xe chạy không quá:
 • 24km/h đối với hạng B, D.
 • 20 km/h đối với hạng C, E

CÁC LỖI BỊ TRỪ ĐIỂM BÀI NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

 • Không dừng xe ở vạch quy định, bị trừ 5 điểm.
 • Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định bị trừ 5 điểm.
 • Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 5 điểm.
 • Lái xe bị chết máy, lỗi một lần bị trừ 5 điểm
 • Để tốc độc động cơ qua 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
 • Tổng thời gian thực hiện bài thi số 2 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

TRUẤT QUYỀN THI KHI

 • Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền thi.
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền thi.

BÀI HỌC TIẾP THEO