Bài 10: Kết thúc hạng c

[ux_banner height=”200px” bg=”549″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(16, 16, 16, 0.2)” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”84″ position_x=”50″ position_y=”50″]

Bài 10: Kết thúc

[/text_box]

[/ux_banner]
[section padding=”0px”]

[gap]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″ align=”left”]

[ux_image id=”868″]

Giáo viên phụ trách: Trần Hữu Trung

[title text=”Các bước thực hiện Bài 10 kết thúc” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc
 • Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.
 • Yêu cầu đạt được:
 • Bật đèn xi nhan phải trước khi lái xe qua vạch kết thúc
 • Lái xe qua vạch kết thúc
 • Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút;
 • Tốc độ xe chạy không quá: 24 km/h đối với hạng B, D; 20 km/h đối với hạng C, E.

[title text=”Các lỗi bị trừ điểm Bài 10 kết thúc” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Trước khi xe qua vạch kết thúc:
 •  Không bật xi nhan phải, bị trừ 5 điểm
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm.
 • Tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

[title text=”Các lỗi bị trừ điểm Bài 10 kết thúc” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 5 điểm
 • Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 5 điểm
 • Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 5 điểm
 • Thời gian thực hiện bài thi, cứ quá 5 phút bị trừ 5 điểm
 • Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 • Để xe tốc độ động cơ quá 4.000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;
 • Tổng thời gian thực hiện đến bài thi số 10 quá thời gian quy định, cứ 3 giây bị trừ 1 điểm.

[title text=”Truất quyền thi khi” color=”rgb(15, 115, 238)” margin_top=”25px”]

 • Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền thi
 • Xử lý tình huống không hợp lý, gây tai nạn, bị truất quyền thi
 • Lái xe lên vỉa hẻ, bị truất quyền thi
 • Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền thi.

[title text=”bài học tiếp theo” color=”rgb(199, 188, 2)”]

[button text=”Bài thi xử lý tình huống nguy hiểm” color=”secondary” size=”large” radius=”10″ expand=”0″ icon=”icon-angle-right” link=”https://daylaixe.net/bai-thi-tinh-huong-nguy-hiem/”]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[title text=”đăng ký khóa học lái xe” color=”rgb(16, 50, 107)”]

[contact-form-7 404 "Not Found"]

[title text=”bài học thực hành lái xe” color=”rgb(230, 68, 6)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/lsDWMhRg6BU”]

[title text=”bài học trên xe thiết bị” color=”rgb(230, 68, 6)”]

[ux_video url=”https://youtu.be/gxL2Ddjexks”]

[/col]

[/row]

[/section]